Välkommen till Norrlandsträngarna

Nordiska kamratföreningsmötet

12-17 juni 2019 

 

Sveriges Militära Kamratföreningar är vår intresseorganisation som bland annat för vår talan med Försvarsmakten. Idag finns 80 föreningar anslutna med tillsammans 35.000 medlemmar. Med SMKR stöd har T 3 KF tecknat en överenskommelse med Trängregementet om stöd. Sedan 50-talet har SMKR arrangerat nordiskt kamratföreningsmöte. Det sker vart annat år med roterande värdskap bland deltagarna Sverige, Norge, Danmark och Finland.

2017 arrangerades mötet i Halmstad och nu 2019 är det Norges tur. Bussresor arrangeras från Stockholm respektive Malmö.

Vill du representera T 3 Kamratförening vid mötet i Elverum 12—16 juni?

För mer information och intresseanmälan kontakta ordf. Kjell Åström

Läs mer...

 

Trängträff 6-7 september 2019

 

T 4 kamratförening, inbjuder till Trängträff 6 -7 september 2019.

På programmet, som går från lunch till lunch, står besök vid järnvägsverkstäderna i Hässleholm, gemensam middag samt en guidning i Kristianstad.

Läs mer...

T4 Kamratförening

Anmälan sker till styrelsen senast 1 maj.

 

 

T 3-träff  17-19 maj 2019

 

Vilken uppslutning!!

Just nu är vi 91 anmälda.

 Det finns ännu utrymme för ett FÅTAL efteranmälningar

 Kontakta Kalle Ödlund 070-576 62 33,  

dock senast 10 maj.

 

 

Sedan ett par decennier ordnar kamratföreningen en T 3-träff. Det startade som en Volontärträff, men har de senaste åren blivit en träff dit fd anställda bjuds in. Förra gången var 2017 och nu är det åter dags.

Vi ser nu fram mot en trevlig helg med bl.a. besök på High Coast Distillery samt middag på fartyget Ådalen III.

Läs mer om program och anmälan...

Artiklar och annat nytt i arkivet

         

Rapport från årsmötet

Kalendarie 2019

Eric Björklunds föredrag När Finlands sak var vår

Återinvigning av Officersgrinden

Kontakt med övriga Trängkamratföreningar, I 21 mfl hittar du under Länkar

Medlemskap i  T3 kamratförening

 

150kr/år inbetalas till Plusgiro 33 69 14 - 7.

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail