Välkommen till Norrlandsträngarna

Kamratföreningens årsmöte

7 mars kl 18.00 på Sollefteå Museum

Ordförandeklubba, gåva av Öv 1.gr Dag Nordenskjöld. Chef T3 1963-72 

Efter årsmötet håller Jan Molander föredrag om, 

Nipanprojektet - 25 år.

Verksamheten som under ledning av fd. Fo.bef, öv.1.gr Göte Bergerbrant startade dagen efter regementets flyttning till nya garnisonsområdet söder om älven.

Föredraget är ett utsnitt ur ett kommande föredrag om utvecklingen på Nipanområdet. Datum för detta föredrag är ännu en fastställt.

Förtäring

Föranmälan till museet@solleftea.se eller

0620 - 68 29 81 senast 5 mars

OBS!!! Rätt datum är 14 mars OBS!!!

Ingen föranmälan, fri entré.

Kaffe serveras

Journalisten och författaren Eric Björklund, Stockholm, har skrivit sju böcker som samtliga handlar om Sverige och Finland under andra världskriget. (Petsamotrafiken, Petsamotrafiken i bild, Tysktrafiken, En mur mot öst, Kvarkentrafiken, Bataljon Sederholm, Hemmafrontens brödraskap)

Eric Björklunds berättelse om dessa händelser åtföljs av ett unikt och digert bildmateria.

Samarrangemang med Sollefteå Museum och I 21 kamratförening. Läs mer... 

T 3-träff  17-19 maj 2019

Sedan ett par decennier ordnar kamratföreningen en T3 träff. Det startade som en Volontärträff, men har de senaste åren blivit en träff dit fd anställda bjuds in. Förra gången var 2017 och nu är det åter dags.

Vi ser nu fram mot en trevlig helg med bl.a. besök på High Coast Distillery samt middag på fartyget Ådalen III.

Läs mer om program och anmälan...

Blänkare och efterlysningar

 

Medlemskap i  T3 kamratförening

 

150kr/år inbetalas till Plusgiro 33 69 14 - 7.

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail

Nordiska kamratföreningsmötet

12-17 juni 2019 

 

Sveriges Militära Kamratföreningar är vår intresseorganisation som bland annat för vår talan med Försvarsmakten. Idag finns 80 föreningar anslutna med tillsammans 35.000 medlemmar. Med SMKR stöd har T 3 KF tecknat en överenskommelse med Trängregementet om stöd. Sedan 50-talet har SMKR arrangerat nordiskt kamratföreningsmöte. Det sker vart annat år med roterande värdskap bland deltagarna Sverige, Norge, Danmark och Finland.

2017 arrangerades mötet i Halmstad och nu 2019 är det Norges tur. Bussresor arrangeras från Stockholm respektive Malmö.

Vill du representera T 3 Kamratförening vid mötet i Elverum 12—16 juni?

För mer information och intresseanmälan kontakta ordf. Kjell Åström

Läs mer...

 

Trängträff 6-7 september 2019

 

T 4 kamratförening, inbjuder till Trängträff 6 -7 september 2019.

På programmet, som går från lunch till lunch, står besök vid järnvägsverkstäderna i Hässleholm, gemensam middag samt en guidning i Kristianstad.

Läs mer...

T4 Kamratförening

Anmälan sker till styrelsen senast 1 maj.