Välkommen till Norrlandsträngarnas hemsida

 

Signaltrumpet

Lyssna till vår signal

 

Medlemskap i  T3 kamratförening:

Plusgiro 33 69 14 - 7

150kr/år

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail

 

På gång

Samtal kring militära bilder 24 januari kl 14.00

 

Årsmöte 7 mars kl 18.00 på Museet, mer...

 

T3-träffen 2019,  för fd anställda, sker 17 - 19 maj. Läs mer...

Nordiska kamatföreningsmötet 12-17 juni. Läs mer...

Trängträff 2019 genomförs i Hässleholm Läs mer...