Välkommen till Norrlandsträngarna

Vinterbild, javisst men aktuell bild kommer

Studiebesöket vid fd. Bergverkstaden Sollefteå.

 

Tidigt under det kalla kriget påbörjades arbetet med att bygga ett ammunitionsförråd i Remsleberget. Planerna ändrades senare till att bygga en verkstad i berget.

Läs mer om verksamheten och besöket 23 maj

Se bilder från besöket i berget.

Ett samarrangemang av de båda kamratföreningarna och Sollefteå Museum

Medlemskap i  T3 kamratförening

 

150kr/år inbetalas till Plusgiro 33 69 14 - 7.

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail

 

T 3-träffen 17-19 maj 2019

Bildgalleri

Läs utvärderingen

Målet är att ha nästa träff våren 2021

 

 

Thomas Fahlander, Lars Johansson, Patrik Näslund, Christer Sjödin mfl

Sedan ett par decennier ordnar Kamratföreningen en T 3-träff. Det startade som en Volontärträff, men har de senaste åren blivit en träff dit fd anställda bjuds in. Förra gången var 2017 och nu var det åter dags att mötas på det gamla regementsområdet och med en utfärd till High Coat Distilleri samt kryssning med Ådalen III. Över 90 pers deltog på fredagen samt drygt 80 var med på lördagens utfärd. Båda dagarna i strålande sol.

 

 

Artiklar och annat nytt i arkivet

         

Rapport från årsmötet

Kalendarie 2019

Eric Björklunds föredrag När Finlands sak var vår

Återinvigning av Officersgrinden

Kontakt med övriga Trängkamratföreningar, I 21 mfl hittar du under Länkar

 

Trängträff 6-7 september 2019

 

T 4 kamratförening, inbjuder till Trängträff 6 -7 september 2019.

På programmet, som går från lunch till lunch, står besök vid järnvägsverkstäderna i Hässleholm, gemensam middag samt en guidning i Kristianstad.

Läs mer...

T4 Kamratförening

Anmälan sker till styrelsen senast 31 maj.