Välkommen till Norrlandsträngarna

Kamratträff Sollefteå 24 - 26 maj

Årets kamratträff, eller som vi tidigare benämnde den T3-träffen eller Volontärträffen, genomförs i Sollefteå sista helgen i maj, dvs 24 -26 maj.

OBS att detta är nytt datum, då det inte gick att uppbringa hotellrum den tidigare helgen.

Prel program:

Fredagen: Samling på Nipanhotellet från kl 14.30.

Kaffe info om föreningen, Försvarsinformation av Chefen I 21

Middag på Fd T3 området i Byggnad 8 , B-kasern

Lördag: Minnesstund och fotografering, besök på Skidgymnasiet samt på I21 som arrangerar Försvarets dag

Middag i Skybar på Hotell Hallstaberget

Se vidare information  

Information om Försvarets dag

 

 

Trängträff Skövde 31 maj - 2 juni

Om förra årets Trängträff som vi arrangerade här i Sollefteå kan du läsa längre ner på denna sida.

Årets träff står T 2 Kamratförening som värd för.

På programmet:

Start kl 19 på fredagen med middag på Hotell Billingehus

Lördagen Studiebesök på Almnäs gård, lunch i Hjo på Hamnkrogen, Ångbåtresa till Karlsborg med besök på fästningen, Försvarsinformation och middag på Götamässen

Söndag: Frukost, utvärdering mm

Se vidare information     

 Anmälan kan fortfarande ske direkt till T2 Kamratförening

 

 

 

Norrlandsträngaren 2023

 2024-01-13

Ett nytt nummer av tidningen är inlämnat till tryckeriet

och torde dyka upp i din brevlåda inom kort.

Norrlandsträngaren 2023

Foto Jan Nordin

Foton Jan Nordin

 

 

Norrlandsträngen till Sollefteå eller Östersund på 1890-talet?

 

Norrlands Trängbataljons etablering i Sollefteå 1898...

Frågan om var T 3 skulle etableras i slutet av 1800-talet är relativt väldokumenterad.

I vår 100-årsbok från 1993 finns flera kapitel om starten på Fredrikshofs slott på Östermalm, diskussionerna i kommunledningen med erbjudande om markövertagande och beskrivningar av byggnationerna.

Vid Trängträffen i Sollefteå våren 2023 höll Jan Bergström ett föredrag om beslutet och uppstarten på 1890-talet.

Texten finns i kamratföreningstidning, men även här.

Norrlandsträngen till Sollefteå

... eller Östersund

Den 6 december 1892 skriven en O Olsson till ”Herrar Stadsfullmäktige” i Östersund

”Genom senaste riksdagsbeslut i härordningsfrågan kommer en trängbataljon att förläggas till Norrland, enligt Kungl. Proposition till Sollefteå. Alternativt har även nämnts Östersund, men säkert torde kunna antas, att då någon viss plats ej ännu är definitivt bestämd, är det därför av yttersta vikt att ingenting försummas, som kan bidra till att vederbörande vid sitt val föredraga Östersund.

Men hur gick det sedan? Läs vidare på 

Etablering i Östersund?Trängträff 2023 i Sollefteå 2 - 4 juni

 

Under helgen 2-4 juni genomfördes Trängträffen. Med deltagare från samtliga fem Trängföreningar ett 70-tal deltagare i fredagens middag och drygt 50 under lördagen besök på High Coast Whisky och båtfärd med M/S Ådalen III. 

     

Efter midsommar kommer nästa nummer av Norrlandsträngaren med Trängträffen som tema med reportager och bilder.

Träffen avslutades med att T 2 Kamratförening inbjöd till nästkommande träff i Skövde första helgen i juni 2024 (31 maj -- 2 juni).

   

    

Medlemskap i  T 3 kamratförening

 

150kr/år inbetalas till Plusgiro 33 69 14 - 7.

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail