Välkommen till Norrlandsträngarna

Trängträff 2020 i Sollefteå 

INSTÄLLD

Till följd av Coronapandemin har Kamratföreningens styrelse beslutat ställa in Trängträffen 2020.

Läs mer...

Återetablering av Försvarsmakten i Sollefteå

Nytt Regemente i Sollefteå?

 

När försvarsberedningen kom med sitt förslag i maj 2019 var Härnösand och Sollefteå två av de fyra orter som visat intresse för ett nytt regemente. Vi är eniga om att vi tillsammans kan erbjuda ett mycket bra alternativ i ett gemensamt framtida regemente i Härnösand/Sollefteå.

Läs mer, se film och information från Sollefteå kommun om etableringen

Norrlands Trängkårs fana

20 år sedan nedläggningen

I vår gemensamma minnesbank, Bilddatabasen, hittar vi bilder från år 2000 och nedläggningsceremonin den 30.e juni.

Dagen inleddes med kransnedläggning vid regementets grav och samling på vårt gamla regementsområde I fd. militärrestaurangen hölls tal och minnesgåvor i form av kristallkaraff och bokverk delades ut. Även gruppfotografering gjordes i Officersparken vid vårt gamla Kanslihuset.

I regementsparken på Önsta avtäcktes en minnessten tillsammans med I 21 och NB 21

En gemensam avslutnings-  ceremoni hölls senare på    kaserngården då de tre fanorna fördes vidare till sina nya platser. För T 3:s del till Östersund och nyuppsatta Norrlands Trängbataljon.

Norrlandsträngarnas personal skingrades och vissa flyttade över till bataljonen i Östersund medan andra valde Trängregementet i Skövde.

En avsevärd del valde dock att lämna försvaret och stanna kvar i Sollefteå.

Bilder från cermonierna

Filmen "När striden var över"

Film från personalfesten BEDA

 

 

 

Artiklar och annat nytt i arkivet

Under fliken arkiv flyttar jag in texter/rapporter och bildserier som varit publicerade på startsidan. Vissa artiklar finns länkade direkt här under

Rapport från årsmötet 2020

Kontakt med övriga Trängkamratföreningar, I 21 mfl hittar du under Länkar

Studiecirkeln "T 3 på Remsle" tar en paus

Den 19 december hade vi sista mötet för studiecirkeln T 3 på Remsle. Den hade då pågått sedan hösten 2009 med avbrott 2013 och 2016. Det har varit väldigt roligt och för deltagarna – som jag hoppas – också intressant. De ville fortsätta men dels har källmaterialet om Remsle sinat ordentligt och dels måste jag få arbetsro att skriva den avslutande fjärde delen om ämnet. Den ska handla om affärsrörelser på Remsle.

Jan Molander, Studiecirkelledare 

Läs häfte 1-3 om Remsle

Medlemskap i  T 3 kamratförening

 

150kr/år inbetalas till Plusgiro 33 69 14 - 7.

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail