Styrelsen 

               Ordförandeklubba; gåva fråpn Öv1 gr Dag Nordenskjöld 1971          Kontakt

                                                        Ordförandeklubba; gåva av Öv 1gr. Dag Nordenskjöld

 
Ordf.
Kjell Åström,
tfn arb 0620-68 29 81.
Mobil: 070-669 39 37.
kjell.astrom@solleftea.se
 
Ledamöter
Karl-Anders Ödlund,
tfn hem 0620-161 39.
Mobil: 070-576 233
kalle.odlund@telia.com
V.ordf.
Bertil OLofsson
Mobil: 070-675 41 94.
bertil_olofsson@hotmail.com
 
Lennart Hellström,
tfn hem 0620-500 07
Mobil 070-175 27 15.
lennart-hellstrom@swipnet.se
Sekr.
Arne Hedvall
Mobil: 070-555 36 62
ag.hedvall@tele2.se
Barbro Sjödahl,
tfn arb 0620-68 29 82
070-33 63 410
barbro.sjodahl@solleftea.se
Kassör
Göran Nordström
tfn hem 0620-102 96
Mobil: 070-654 20 93
062010296@kramnet.se