Välkommen till Norrlandsträngarnas hemsida

 

Signaltrumpet

Lyssna till vår signal

 

Medlemskap i  T3 kamratförening:

Plusgiro 33 69 14 - 7

150kr/år

Ange namn, adress, telefonnummer o ev mail

Dags för årsmöte

 Torsdag 1 mars hålls föreningens årsmöte.

Välkomna till Tornrummet på Sollefteå Museum.

Start kl 18.00 med mötesförhandlingar, därefter enklare förtäring samt underhållning av Kent Sundberg

Föranmälan till förtäringen görs på  mail eller telefon 68 29 81 eller 070 - 669 39 37 (Kjell)

                                               ******** 

Flygbild Nipanområdet

Syftet med vår hemsidan är att bevara och dela med oss av våra gemensamma minnen av Norrlandsträngarna.

Förutom information om föreningen med aktiviteter så fyller vi löpande på med nya sidor, flikar och länkar med texter, bilder, filmer och ljudinspelningar med anknytning till T3.

Vi som främst jobbar med sidan är Kjell Åström, Arne Hedvall och Göran Nordström

Har du tips och idéer så hör gärna av dig.

Skicka mail

Styrelsen

 

 

 ********