Försvaret och idrotten (ca 9 min)

(ur Sollefteå och övre Ådalens historia)

 

***** 

T3 från förr. (ca 35 min)