I vårt arkiv finns en stor mängd filmer sparade.

Huvuddelen är än idag i VHS- eller DVD-format, men även 8 och 16 mm-filmer finns sparade. Vi jobbar löpande med att säkra materialet inför framtiden i form av digitala filer. 

Grundmaterielaet kommer från regementets Filmdetalj, informationsavdelning, T3 museet eller inlämnat av privatpersoner till Sollefteå Museum.

Har du något material som du vill dela med dig av. Hör av dig till Kamratföreingen eller Sollefteå Museum 0620-68 29 80 eller museet@solleftea.se.

Sidan kommer att kompletteras med en kortare beskrivning av respektive film

Vi publicerar filmerna via YouTube

Filmsida 1

Filmsida 2